Parcours & verkeer

Parcours

Route 6e ettappe Riemst – Sittard 18-08-2018

Binckbank tour 20018 – Plaatselijke omloop Sittard

Verkeersmaatregelen

Het parcours wordt in tegenstelling tot de afgelopen jaren niet permanent afgesloten. Er wordt gewerkt met een dynamische afsluiting, dit houdt in dat wegen tijdelijk worden afgesloten tijdens de passages van de karavaan. Als de bezemwagen is gepasseerd wordt de weg weer vrijgegeven. Weggebruikers krijgen derhalve wel te maken met verkeershinder.

De grootste overlast zal de Middenweg ondervinden, deze kan oplopen tot 20-30 minuten. Verkeersdeelnemers wordt via tekstborden aanbevolen de adviesroute te volgen.

Verder geldt op alle wegen die deel uitmaken van het parcours (voor exacte route zie site) een parkeerverbod.

We vragen om uw begrip en danken voor uw medewerking.

Nog vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Sittard-Geleen
Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 046.