SWS

Algemeen Reglement Toertocht

Bij inschrijving / deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

 • Deelname is alleen mogelijk voor deelnemers die zich van te voren hebben ingeschreven. Zij krijgen bij deelname een polsbandje.
 • Tijdens deelname aan de toertocht is het dragen van een valhelm verplicht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Naast elkaar fietsen is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een sportieve uitdaging.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, lokale bevolking, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Deelnemers rijden op eigen risico.
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie en vrijwilligers opvolgen.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

Inschrijven voor de toertocht

De voorinschrijving is gesloten. Beperkte inschrijving bij de start is mogelijk vanaf 08.15 uur